Ved lungesygdommene KOL og astma anbefaler vi 1 årlig kontrol mhp. lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, motion og vægt samt medicingennemgang.

Har du astma og behov for inhalationsmedicin, den hurtigvirkende (blå inhalator) mere end 2 gange ugentligt, er du formentlig ikke velreguleret. Tal med lægen,

Du kan få nyttig info om KOL og astma på følgende hjemmeside: Astma og allergi.dk

Her kan du se en lille film om brug af KOL- og astma inhalatorer